NAIH tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésekrőlA Hatóság tájékoztatót adott ki a koronavírussal kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában az adatkezelők, adatfeldolgozók jogszerű adatkezelési gyakorlatának kialakítása, valamint az érintettek magánszférájának hatékony védelme érdekében. Az iránymutatás kiterjed mind a köz-, mind a magánszférába tartozó szervezetekre, továbbá a velük munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, továbbá egyéb, harmadik személyek (pl. ügyfelek, látogatók) személyes adatai kezelésére.

A hatályos adatvédelmi szabályok alapján az adatkezelő – tehát az ellenőrzést elrendelő munkáltató, az egészségügyi ellátást végző orvos – az első számú felelős az adatkezelés jogszerűségéért.

A munkáltatótól elvárható intézkedések:

  • pandémiás folytonossági cselekvési terv kidolgozása (a veszélyeztetettség csökkentése érdekében teendő megelőző lépések; az esetleges fertőzés megjelenésekor alkalmazandó intézkedések, s azok adatvédelmi kockázatainak előzetes mérlegelése összefoglalva)
  • a veszélyeztetettséget csökkentő előzetes intézkedések keretében részletes tájékoztató kidolgozása és a munkavállalók rendelkezésére bocsájtása a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról (terjedése, tünetei, lappangási idő, megelőzés, kihez fordulhatnak segítségért)
  • szükség esetén az üzletmenet, valamint az üzleti utak és események átszervezése, amennyiben lehetséges, az otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítása
  • nyomatékos figyelemfelhívás arra, hogy a koronavírussal való feltételezett érintkezésük esetén ezt a tényt saját maguk és munkatársaik egészségének védelme érdekében haladéktalanul jelentsék az arra kijelölt személy részére, valamint haladéktalanul forduljanak orvoshoz

A munkáltató jogai:

  • amennyiben a munkavállaló az esetleges kitettsége vonatkozásában bejelentést tesz a munkáltató felé, vagy a rendelkezésére álló adatok alapján a munkáltató a kitettség gyanúját megállapíthatónak véli, úgy a munkáltató rögzítheti a bejelentés időpontját, a munkavállaló személyazonosságának megállapításához fűződő személyes adatait, annak tényét, hogy a külföldi utazásának (magáncélú esetében is) helyszíne és időpontja egybeesik-e a fertőzött területekkel és a fertőzés megjelenésének időpontjaival. Rögzítheti továbbá az általa, mint munkáltató által megtett intézkedések tényét is (üzemorvos biztosítása, önkéntes otthoni karantén engedélyezése)
  • a munkáltató kérdőívet is töltethet ki a munkavállalóival, amennyiben a munkáltató által előzetesen elvégzett kockázatértékelés alapján arra a megállapításra jut, hogy a kérdőív alkalmazása szükséges és arányos mértékben korlátozza a munkavállalók magánszférájához fűződő jogát, azonban a kérdőívek nem tartalmazhatnak a munkavállaló egészségügyi kórtörténetére (betegéletútra) vonatkozó adatokat, továbbá egészségügyi dokumentáció becsatolását sem írhatja elő a munkavállalók számára

A Hatóság a jelenlegi magyarországi járványügyi helyzetre való tekintettel nem tartja arányosnak a munkáltató által elrendelt, minden munkavállalóra kiterjedő, bármilyen diagnosztikai (például lázmérőt) alkalmazó szűrővizsgálatok előírását, így nem kerülhet sor testhőmérsékletre kötelezően kiterjedő vizsgálat bevezetésére, tekintettel arra, hogy a koronavírus tüneteivel kapcsolatos információk összegyűjtése, értékelése, azokból konzekvencia levonása nem a munkáltató, hanem az egészségügyi szakemberek és a hatóságok feladata.

Amennyiben a munkáltató a dolgozó bejelentése, vagy egyedi esetben az összes körülmény mérlegelése, vagy az általa végzett kockázatértékelés alapján bizonyos, a megbetegedésnek való kitettséggel fokozottan érintett munkakörökben elengedhetetlenül szükségesnek tartja, kizárólag egészségügyi szakember által vagy szakmai felelőssége mellett végzett vizsgálatokat rendelhet el, a munkáltató pedig kizárólag ezen vizsgálatok eredményének a megismerésére jogosult.

Fontos, hogy az egészségügyi ellátók, így az üzemorvosok is önálló adatkezelőként kötelesek megfelelni a rájuk irányadó adatkezelési előírásoknak.

A munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó általános magatartási követelményekből, így különösen az együttműködési kötelezettségből, valamint a jóhiszeműség és tisztesség elvéből fakadóan a munkavállalóknak általános esetben tájékoztatniuk kell a munkáltató arról, ha bármilyen, a munkahelyet, a további munkavállalókat, vagy munkavégzése során a vele kapcsolatba kerülő harmadik személyeket érintő egészségügyi vagy egyéb kockázatról van tudomásuk, ideértve a saját potenciálisan fertőző megbetegedésük fennállásának veszélyét.

Harmadik személyekkel (ügyfelekkel, látogatókkal) kapcsolatos adatkezelés:

  • a cselekvési terv részeként a szervezet területére lépők fokozott ellenőrzése és ezzel kapcsolatos korlátozások bevezetése során az alkalmazott intézkedések adatvédelmi kockázatainak előzetes mérlegelésére, valamint az érintettek tájékoztatását elősegítő hatékony kommunikációra is fokozott figyelemmel kell lenni
  • gondoskodni kell a veszélyeztetettség csökkentése érdekében részletes tájékoztató és felhívás kidolgozásáról és a harmadik személyek részére bocsájtásáról, amely tartalmazza a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, továbbá azon felhívást, hogy a koronavírussal való feltételezett érintkezésük tényét a szervezet területére való belépéskor haladéktalanul jelezzék a beléptető személyzet számára.

Forrás: NAIH.hu, tájékoztató