Hatósági álláspont a testhőmérséklet mérésrőlA Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, Hatóság), 2020. október 14-én kiadott egy tájékoztatást a járvány időtartama alatt a hőméréssel összefüggő egyes adatkezelésekkel kapcsolatban. A tájékoztatót az alábbi linken lehet megtekinteni: https://www.naih.hu/files/NAIH-2020-7465.pdf

Összefoglaltuk a lényeges megállapításokat:

1.) A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az egészségügyi válsághelyzetben a testhőmérséklet-méréssel összefüggő diagnosztikai szűrőeszközök alkalmazása alapelvszerűnek minősül, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
– az adatkezelő tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés során;
– valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi intézkedésként (ún. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra;
– az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő azonosításához nem kötött, és
– semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával.

2.) A Hatóság mindenekelőtt rögzíti, hogy az adatkezelő felelőssége, hogy valamennyi adatkezelését, így a testhőmérséklet mérésével kapcsolatos adatkezelést is, az adatvédelmi alapelveknek – így kiemelten az elszámoltathatóság elvének – történő megfelelés figyelembevétele mellett alakítsa ki.

3.) A Hatóság már korábban is kifejtette, önmagában abból a tényből, hogy valakinek magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le egyértelműen az a következtetés, hogy az új típusú koronavírus járvánnyal fertőzött.

4.) Az adatkezelő kizárólag arra vonatkozóan hozhat döntést, hogy a területére belépést megkísérlő valamennyi személy belépését engedélyezi, avagy azt megtagadja. Ha az adatkezelő nevében eljáró személy a belépést megtagadja, akkor az érintett feladata a helyzet további kezelése (orvoshoz fordulás, betegszabadság és táppénz ügyintézés, munkahelyi vezető tájékoztatása stb.).

5.) A Hatóság emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy a mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelés céljából történő azonosítása sem a mérést megelőzően, sem pedig a belépés megtagadását követően nem indokolható, arról csak statisztikai adat gyűjthető (pl. hány főt nem engedett be az adatkezelő az épületbe).